துயர் பகிர்வு

31 ஆம் நாள் நினைவஞ்சலி

அன்பும் பண்பும் அகத்தினில் கொண்டு எண்ணத்தை இனிமையாக்கி எமை வளர்த்த தந்தையே இன்முகம் காட்டி இன் சொல் பேசி இதமாக எமக்கு இனியவை புகட்டினீர்கள்... நீங்கள் இல்லாத எமது உலகம்...

Read more