புலம்பெயர் தமிழர்கள் செய்திகள்

புலம்பெயர் தேசங்களிலும் மாவீரர்நாள் எழுச்சியுடன் அனுஷ்டிப்பு

தமிழர் தாயகம் எங்கும் மாவீரர் தின நிகழ்வுகள் நேற்று மிகவும் எழுச்சியுடன் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. தமிழர்கள் வாழும் புலம்பெயர் தேசத்ங்களிலும் மாவீரர் தின நிகழ்வுகள் மிகவும் உணர்வு பூர்வமாகவும், எழுச்சியுடனும் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது....

Read more