Tag: chavakachchri hindu

சாவகச்சேரி இந்துக்கல்லூரி விஜயம் மேற்க்கொண்ட சீன தூதுக்குழுவினர்

யாழ்ப்பாணத்திற்கு இன்று (29) விஜயம் மேற்க்கொண்டுள்ள சீன பதில் தூதுவர் ஹூ வோய் குழுவினர் யா/ சாவகச்சேரி இந்துக் கல்லூரிக்கு விஜயம் மேற்க்கொண்டனர். இன்று காலையில் பாடசாலைக்கு ...

Read more