Tag: M.A.Sumanthiran

யாழ்.பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றிய பிரதிநிதிகளின் வழக்குகள் விடுவிப்பு

பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தின் கீழ் கைதுசெய்யப்பட்டு வழக்குதாக்கல் செய்யப்பட்ட யாழ்.பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர் ஒன்றியத் தலைவர் மற்றும் செயலாளர் அனைத்து வழக்குகளில் இருந்தும் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். முன்னாள் மாணவர் ...

Read more